bt365平台

业务动态

bt365网址集团旗下各上市公司2019年9月09日-9月13日收盘情况 发布时间:2019-09-16

 

 

9月09日

9月10日

9月11日

9月12日

9月13日

中国粮油控股(香港)0606

2.24

2.27

2.29

2.29

2.28

中国食品(香港)0506

3.52

3.50

3.51

3.50

3.50

bt365网址包装(香港)0906

3.21

3.21

3.27

3.22

3.23

大悦城地产(香港)00207

0.84

0.84

0.85

0.86

0.85

bt365网址糖业600737

9.48

9.33

9.28

9.28

9.26

bt365网址生化000930

7.14

7.26

7.16

7.16

7.20

蒙牛乳业(香港)02319

30.55

30.20

30.00

30.65

30.85

大悦城000031

6.71

6.86

6.85

6.85

7.06

酒鬼酒000799.SZ

31.83

33.08

31.33

31.33

31.22

bt365网址肉食(香港)01610

2.48

2.37

2.29

2.37

2.38

福田实业(香港)00420

1.21

1.20

1.22

1.22

1.22

       bt365网址控股(香港)、中国食品(香港)、bt365网址包装(香港)、蒙牛乳业(香港)、大悦城地产(香港)、bt365网址肉食(香港)、福田实业(香港)单位为港元,bt365网址地产、bt365网址屯河、bt365网址生化、酒鬼酒单位为人民币。

 


<<上一篇 下一篇>>
>更多